Vì sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH LỊCH SỬViệt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình - Thời cận đại

LỜI GIỚI THIỆU THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH LỊCH SỬ
 


    Chúng ta có thể hiểu: Lịch sử là sự kiện trong quá khứ của con người và xã hội loài người, được xác định về mặt không gian và thời gian. Nó được ghi chép một cách khoa học,  để lại cho thế  hệ sau, khi đọc lên ta sẽ thấy diễn biến xảy ra trong giai đoạn, trong thời kỳ được phản ánh trước đây.
-  Đọc lịch sử phát triển loài người, ta biết tiến trình con người sinh ra và sống thành cộng đồng xã hội như thế nào?
- .Đọc lịch sử thế giới, ta thấy được từng giai đoạn: cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại nó xảy ra như thế nào, con người và xã hội lúc ấy chuyển biến ra sao?
-  Đọc lịch sử Việt nam, ta thấy từ thời các Vua Hùng dựng nước đến thời Đinh, Lý , Trần , Lê, ... đánh đuổi giặc ngoại xâm và tiếp tục xây dựng đất nước,..., cho đến  thời kỳ đánh Pháp đuổi Mỹ và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, xã hội đổi mới hiện nay. Mỗi chúng ta nếu có thời gian đọc nhiều sách sử hoặc học tốt môn lịch sử sẽ đem lại nhiều điều bổ ích, nâng cao kiến  thức cá nhân, thêm tin yêu vào con người và xã hội loài người nhiều hơn. Tuy nhiên thời gian  hiện tại để chúng ta đến với môn lịch sử quá ít ỏi thậm chí không có thời gian nghiên cứu về nó.
    Thư viện Trường THCS Phan Bội Châu Q.Tân Phú trước yêu cầu của ngành và sự nhiệt tình sẵn có, đã cố gắng tập trung nhiều sách sử có giá trị cao và thiết thực cho việc dạy và học; đã lập THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ GIỚI THIỆU SÁCH MÔN LỊCH SỬ với mục đích giúp Thầy, Cô cùng các bạn tìm đọc nhanh chóng dễ dàng, có thể tìm đọc đúng yêu cầu đặt ra, không cần người trợ giúp.
    Hy vọng tập sách nhỏ với nội dung ngắn gọn này sẽ giúp Thầy Cô và bạn tìm đọc về bộ môn lịch sử một cách chủ động, có ý thức và hiệu quả nhất

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ 3 Tập

 

  

 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (4 Tập )
Tác giả: GS. Hà Văn Tấn. Ngô Đức Thọ.
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Số trang: 1388
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 12-2004
   Giới thiệu nội dung
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ sử lớn có giá trị nhiều mặt, một di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam. Bộ sách được Nhà xuất bản khoa học xã hội ấn hành 4 tập vào năm 1967 do nhà Hán học Cao Huy Giu dịch và Giáo sư Đào Duy Anh hiệu đính. Năm 1971, bộ sách được tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung.
Năm 1985, bộ sách được phiên dịch và xuất bản dựa trên bản in xưa nhất Nội các quan bản của bộ Đại Việt sử ký toàn thư do Thư viện Trường Viễn Đông bác cổ Paris gửi tặng Việt Nam.
Năm 1992, Nhà xuất bản khoa học xã hội đã xuất bản trọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư gồm 4 tập (tập I, II, III là các tập in bản dịch từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ, tập IV là tập in nguyên văn chữ Hán bản in Nội các quan bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư).
Thể theo nguyện vọng và phổ cập nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Khoa học xã hội tái bản lần này gồm 3 tập (I, II, III) phần chữ Quốc ngữ của bộ Đại Việt sử ký toàn thư.
Tập I gồm Lời Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Lời giới thiệu của Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, bài khảo cứu về Đại Việt sử ký toàn thư: tác giả - văn bản - tác phẩm của Giáo sư Phan Huy Lê và bản dịch phần đầu Đại Việt sử ký toàn thư gồm Quyển thủ, Ngoại kỷ Q.1 - 5, Bản kỷ Q.1 - 4, do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Đức Thọ dịch, chú giải, và Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đính.
Tập II gồm phần dịch và chú giải Bản kỷ Q.5 - 13 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Hoàng Văn Lâu dịch, Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đí nh.
Tập III gồm phần dịch và chú giải Bản kỷ Q.14 - 19 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Hoàng Văn Lâu dịch, Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đính và phần Phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên Q.20 - 21 của Phạm Công Trứ do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và Sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp luận sử học thuộc khoa Sử Trường Đại học tổng hợp Hà Nội thực hiện.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ Tập 1 và 2

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Năm 1967, Nhà xuất bản Khoa Học xã hội đã xuất bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư gồm 4 tập do nhà Hán học Cao Huy Giu dịch và Giáo sư Đào Duy Anh hiệu đính. Đó là một bộ sử lớn, có giá trị, được biên soạn qua nhiều đời, gắn liền với tên tuổi của những nhà sử học nổi tiếng ngày xưa như Lê Văn Hưu thế kỷ XIII, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên thế kỷ XV, Phạm Công Trứ, Lê Hy thế kỷ XVII.
Năm 1971, bộ sử đó được tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung. Sau đó một thời gian, nhiều bạn đọc yêu thích lịch sử dân tộc, nhiều nhà sử học, nhiều cán bộ nghiên cứu và giảng dạy thuộc nhiều ngành, nhiều cơ quan đã yêu cầu chúng tôi tái bản lần thứ ba bộ sử ấy.
Giữa lúc đó thì Giáo sư sử học Phan Huy Lê, sau chuyến đi công tác ở Pháp về, cho chúng tôi biết việc phát hiện ra bản in xưa nhất của bộ Đại Việt sử ký toàn thư, bản Nội các quan bản, và vui lòng cho chúng tôi sử dụng bản sao chụp bản in ấy do Giáo sư đem về nước. Đấy là bản in theo ván khắc năm Chính Hoà thứ 18, tức năm 1697, còn được lưu giữ tại Thư viện của Hội Á Châu ở Paris.
Năm 1985, theo đề nghị của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, bà C. Rageau, Giám đốc Thư Viện Trường Viễn Đông bác cổ (EFFO), đã đem sang tặng Việt Nam bộ vi phim (microfilm) bản in Nội các quan bản của Đại Việt sử ký toàn thư đang lưu giữ ở Paris và đồng ý cho Việt Nam được toàn quyền sử dụng văn bản này.
Chúng tôi đã báo cáo lên Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay) và đề nghị cho tổ chức nghiên cứu, phiên dịch và xuất bản kịp thời bộ Đại Việt sử ký toàn thư căn cứ trên bản in Nội các quan bản được in từ ván khắc năm Chính Hoà 18 (1697). Sau khi đề nghị trên được chấp nhận, một Hội đồng chỉ đạo đã được thành lập, gồm:
Chủ tịch: - Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn
Ủy viên: - Giáo sư sử học Phan Huy Lê,
- Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội Phạm Hựu
Sau khi ông Phạm Hựu nghỉ hưu, ông Nguyễn Đức Diệu giữ chức Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xãhội đã tham gia Hội đồng chỉ đạo với cương vị ủy viên thay thế ông Phạm Hựu.
Đại Việt sử ký toàn thư là một bộ sử có giá trị về nhiều mặt, là một di sản qúy báu của nền văn hoá dân tộc. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng, chúng tôi thấy có nhiệm vụ phải cố gắng làm sao để cho công trình xuất bản này xứng đáng với vị trí và giá trị của bộ sử. Về mặt phiên dịch, chúng tôi có tham khảo và kế thừa bản dịch cũ, nhưng phải dịch lại trực tiếp từ văn bản mới phát hiện. Chúng tôi cũng mong muốn bản dịch mới tiếp thu những thành tựu mới về ngôn ngữ tiếng Việt và dịch thuật chữ Hán trong thời gian gần đây, vừa tôn trọng ở mức độ cao nhất nội dung và phong cách của bộ sử đã ra đời cách đây gần 300 năm, vừa làm cho bạn đọc dù không biết chữ Hán vẫn hiểu đợc nội dung bộ sử đến mức tốt nhất.
Công trình xuất bản Đại Việt sử ký toàn thư gồm 4 tập:
Tập I gồm Lời Nhà xuất bản Khoa học xãhội, Lời giới thiệu của Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, bài Khảo cứu về "Đại Việt sử ký toàn thư: tác giả - văn bản - tác phẩm" của Giáo sư Phan Huy Lê và bản dịch phần đầu Đại Việt sử ký toàn thư gồm Quyển thủ, Ngoại kỷ Q. 1 - 5, Bản kỷ Q 1 - 4, do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Đức Thọ dịch, chú giải, và Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đính.
Tập II gồm phần dịch và chú giải Bản kỷ Q.5 - 13 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Hoàng Văn Lâu dịch, Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đính.
Tập III gồm phần dịch và chú giải Bản kỷ Q.14 - 19 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Hoàng Văn Lâu dịch, Giáo sư Hà Văn Tấn hiệu đính và phần Phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên Q.20 - 21 của Phạm Công Trứ do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và Sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp luận sử học thuộc Khoa sử Trường Đại học tổng hợp Hà Nội thực hiện.
Tập IV in lại bản chụp nguyên văn chữ Hán bản in Nội các quan bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư.
Tập I đã xuất bản năm 1983, tập II năm 1985, trong điều kiện ấn loát chưa được tốt lắm. Vì vậy, theo quyết định của Hội đồng chỉ đạo, năm 1992 chúng tôi in lại tập I, tập II có sửa chữa và in tiếp tập III, IV.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng và vui mừng giới thiệu với bạn đọc công trình xuất bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư.
Nhân đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng chỉ đạo do Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch, cảm ơn sự tin cậy và cộng tác tích cực của Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Hà Văn Tấn, sự làm việc hết lòng của các nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu, Ngô Thế Long và các cán bộ biên tập Lê Văn Quýnh, Nguyễn Duy Chiếm.
Cũng nhân dịp bộ Đại Việt sử ký toàn thư ra mắt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Thư viện Hội Á Châu, Trường Viễn Đông bác cổ, Trường Đại học Paris VII, Hội Khoa học xã hội của người Việt Nam tại Pháp và Giáo sư sử học lão thành Hoàng Xuân Hãn, nhà nghiên cứu Hán Nôm Tạ Trọng Hiệp, các nhà khoa học người Việt Nam tại Pháp ở Paris trước đây đã nhiệt tình giúp đỡ Giáo sư Phan Huy Lê trong việc nghiên cứu và sao chụp bản Đại Việt sử ký toàn thư ở Pháp, nay tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong việc chụp lại và công bố văn bản đó, chúng tôi trân trọng cảm ơn bà Vân Bùi Mộng Hùng, Giám đốc Nhà xuất bản Chân Mây Médiapoly đã hết lòng cộng tác giúp đỡ chúng tôi sao chụp và thu nhỏ, làm chế bản in Nội các quan bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư để xuất bản tập IV.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, nhà thơ Cù Huy Cận đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi và đặc biệt trân trọng cảm ơn ông Tổng Giám đốc UNESCO (Paris) đã tài trợ cho công trình xuất bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư này, nhằm bảo vệ và phát huy một di sản quý giá của nền văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam..

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

EM YÊU SỬ VIỆT

Tác giả: Phương Nam
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Ngày phát hành: 04-05-2009
Số trang: 140
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
       Giới thiệu nội dung:
Với mục đích cung cấp tài liệu hỗ trợ cho việc tìm hiểu về lịch sử nước nhà dành cho các em thiếu nhi, bộ tranh truyện lịch sử “Em yêu sử Việt” được in đẹp cùng những hình vẽ minh họa sinh động và lôi cuốn nói về những nhân vật lịch sử gắn liền với những câu chuyện lịch sử đáng nhớ, được nhiều các em thiếu nhi yêu thích.
       Mục lục
Thời đại truyền thuyết Hồng Bàng.
Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.
Thời Đinh - Tiền Lê – Lý.
Thời nhà Trần.
Từ thời nhà Hồ về sau.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH


ĐẠI CƯƠNG
LỊCH SỬ VIỆT NAM- Tập I và Tập II

Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập I
Tác giả: Trương Hữu Quýnh (Chủ biên)- Phạm Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 487
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 07-2005

 Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập II
Tác giả: Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)-Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 384
Kích thước: 16 x 24 cm
Ngày xuất bản: 2006

   Giới thiệu nội dung:
Từ sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12 - 1986), đất nước Việt Nam dần dần đổi mới. Trong không khí cởi mở chung của cả dân tộc, sử học cũng có nhiều chuyển biến. Trong lĩnh vực nghiên cứu, nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc được nghiên cứu sâu hơn, nhiều hội thảo khoa học về một số nhân vật lịch sử hoặc về việc đánh giá lại một số triều đại phong kiến và một số danh nhân, đã được tổ chức. Nhiều đề tài nghiên cứu sử học được Nhà nước tài trợ. Nguồn sử liệu được khai thác ngày càng phong phú và đa dạng; sự giao lưu và trao đổi khoa học về các vấn đề lịch sử giữa các nhà nghiên cứu cũng cởi mở hơn.
Thành quả của các công trình nghiên cứu, các cuộc hội thảo khoa học nói trên, đã làm sáng rõ thêm nhiều vấn đề của lịch sử và văn hoá dân tộc, để từ đó hoà nhập rộng rãi hơn vào công cuộc đổi mới của đất nước và vào dòng sử học thế giới.
Đất nước đang bước vào một thời kỳ xây dựng mới, thời kỳ của công nghiệp hóa và hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi mỗi một người Việt Nam phải có sự hiểu biết đầy đủ hơn, mới mẻ hơn về toàn bộ lịch sử dân tộc theo tinh thần ôn cố tri ân, lấy xưa phục vụ nay. Trước yêu cầu chính đáng và to lớn đó, Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản Bộ sách Đại cương lịch sử Việt Nam gồm 3 tập:
Tập I : Đại cương lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858.
Tập II : Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1945.
Tập III : Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1995... 

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nơi Xuất Bản : Nxb Lao động
Tác giả : Trần Như Thanh Tâm, Trần Hồng Ngọc (CB), Trần Vĩnh Thanh, Vương Kim Trang
Khổ sách : 17x24 cm
Ngày xuất bản : 09/2009
Số trang : 300
      Giới thiệu nội dung:
   Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn. Hiện nay tên gọi Sài Gòn vẫn được nhắc đến như tên bán chính thức của thành phố này.
... Năm 1698, chúa Nguyễn cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, thiết lập chính quyền, các đơn vị hành chánh, chia đặt tỉnh lỵ v.v., chính thức xác lập chủ quyền của Đại Việt trên vùng đất mới. Nguyễn Hữu Cảnh lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long và xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt ra hai dinh Trấn Biên (Biên Hoà) và Phiên Trấn (Gia Định)[1], cho quan vào cai trị. Từ đó, xứ Sài Gòn trở thành huyện Tân Bình và huyện sở đặt ở làng Tân Khai, là trụ sở của dinh Phiên Trấn. Những xóm làng đầu tiên của Sài Gòn là xóm Hòa Mỹ (tức xóm Thủy Trại, gần đường Cường Để), xóm Tân Khai (đường mé sông khoảng cầu Mống), xóm Long Điền, xóm Than, xóm Bàu Sen (cây Mai), xóm Phú Giáo, xóm Lò Bún, xóm Cây Củi, xóm Rẫy Cải, xóm Ụ Ghe. Sài Gòn trở thành một thị trấn đông đúc với hơn một vạn dân và là thủ phủ của dinh Phiên Trấn. Thanh Hà là xã đầu tiên của người Hoa ở, vùng Đồng Nai và Minh Hương là xã đầu tiên của người Hoa tại Tân Bình.
... Sau khi chiếm được Sài Gòn vào năm 1859, người Pháp đã gấp rút quy hoạch xây dựng Sài Gòn thành một đô thị lớn nhiều chức năng (hành chánh, quân sự, kinh tế, cảng, v.v.). Ngày 11 tháng 4 năm 1861, Phó Đô đốc Léonard Charner ra nghị định xác định địa giới thành phố Sài Gòn
... Giữa những năm 1954 và 1975, sau Hiệp định Genève, Sài Gòn được chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng làm thủ đô. Năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đổi tên Khu Sài Gòn-Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn
... Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất đổi tên nước thành Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đồng thời đặt lại tên cho thành phố theo tên của chủ tịch đầu tiên của nước, Hồ Chí Minh. Cho đến nay, tên cũ Sài Gòn vẫn được sử dụng rất phổ biến
    Cuốn sách này, ngoài những bài viết mang tính chất lịch sử, địa lý khá trung thưc còn đính kèm nhiều hình ảnh minh họa khá rõ ràng về bối cảnh xã hội đương thời của Thành phố Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ, lôi cuốn được bạn đọc muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử của thành phố .

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM

 

 Nơi Xuất Bản : NXB Giáo duc
Tác Giả : NGUYỄN NGỌC QUANG
Ngày xuất bản : 2005.
Số trang : 398
Kích thước: 16x24 cm
Giới thiệu nội dung:
Sách phản ánh những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử nước ta và trên thế giới cũng như những nghiên cứu chuyên sâu của mỗi tác giả được trình bày theo quan điểm chính thống, chặt chẽ, hài hòa...
Nội dung gồm :
Phần 1: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại (từ nguồn gốc đến năm 1858).
Phần 2: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại (từ năm 1858 đến nay).

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

TÓM TẮT NIÊN BIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tác giả: Hà Văn Thư. Trần Hồng Đức.
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Số trang: 268
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Ngày xuất bản: 12 - 2008
Giới thiệu nội dung:
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" (Hồ Chí Minh)
Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử, tổ tiên ta đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và xương máu để dựng nước và giữ nước. Với ý chí quật cường, ông cha ta đã viết lên những trang sử chói lọi làm vẻ vang cho dân tộc.
Từng trang trong "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" sẽ giúp độc giả nắm bắt được các sự kiện lịch sử quan trọng nhất, những anh hùng dân tộc và những nhân vật lịch sử có tác động đến sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.
Niên biểu này góp phần giúp người đọc tìm hiểu lịch sử một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ hiểu, dễ nhớ mà vẫn trung thực, khoa học.
Mục lục:
- Thời kỳ nguyên thuỷ trên đất Việt Nam
- Thời kỳ đồ đồng ở Việt Nam
- Việt Nam đất nước và con người
- Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh
- Thời kỳ Pháp đô hộ (1884-1945)
- Những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời (1858-1930)
- Phần phụ lục.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ VIỆT NAM

 

 

 HỎI ĐÁP LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 1
Số trang: 294
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung:
Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam - Từ Khởi Thuỷ Đến Thế Kỷ X

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam Tập 2
Số trang: 344
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: Nước Việt Nam Dưới Đời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam - Tập 3
Số trang: 402
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Tây Sơn, các sự kiện xảy ra dưới thời vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn và công cuộc khẩn hoang mở rộng bờ cõi đất nước về phía Nam. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện các danh nhân lỗi lạc trong lịch sử: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Thế Vinh, Lê Quí Đôn… làm rạng danh nước Việt. Sách trình bày dưới dạng hỏi đáp, súc tích, dễ đọc dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc.

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam - Tập 4
Số trang: 385
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: : Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp Lần Thứ Nhất (1858-Cuối Thế Kỷ XIX)

Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam - Tập 5
Số trang: 376
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: gồm những câu hỏi đáp về những sự kiện lịch sử từ đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam Tập 6
Số trang: 424
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: : Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cách mạng tháng tám (1930 - 1945)

Hỏi đáp lịch sử Việt nam - Tập 7
Số trang: 407
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945 - 1954)

Hỏi đáp lịch sử Việt nam - Tập 8
Số trang: 403
Kích cỡ: 14x20cm
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giới thiệu nội dung: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1965)

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

 
Tác giả: Nguyễn Anh Thái.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 544
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 03-2006
Giới thiệu nội dung
Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại:
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới - thời kỳ hiện đại. Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến nay, lịch sử thế giới đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại, chằng chéo và phức tạp. Trong khuôn khổ của chương trình, cuốn sách tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây :
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
- Sự phát triển và thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ hiện đại
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở thời kỳ hiệnđại
- Những nét lớn về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thời kỳ hiện đại
- Quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại
- Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai với những thành tựu kỳ diệu của nó...

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng. Vũ Dương Minh.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 564
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 03-2006
Giới thiệu nội dung
Trong giáo trình Lịch Sử Thế Giới Cận Đại này, lịch sử thế giới cận đại được bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ 17, kết thúc bởi cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga và chiến tranh thế giới lần thứ I đầu thế kỉ 20. Ngay trong thời kì cận đại cũng khó có được một sự phân định rõ rệt thống nhất chung cho cả phương Tây và phương Đông. Để tiện cho việc học tập của các bạn sách được chia làm hai phần:
Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại phương Tây.
Phần 2: Lịch sử thế giới cận đại phương Đông.
Lịch sử thế giới diễn biến theo một thể thống nhất , có mối liện hệ khăng khít giữa các quốc gia, các khu vực và các châu lục

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 400
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 04 - 2008
    Giới thiệu nội dung
Lịch Sử Thế Giới Trung Đại:
Các nhà sử học mác - xít cho rằng lịch sử trung đại về cơ bản là lịch sử chế độ phong kiến, một hình thái kinh tế xã hội tiếp theo chế độ chiếm hữu nô lệ, mà niên đại đánh dấu sự kết thúc của chế độ chiếm hữu nô lệ, ở Tây Âu là năm 746, năm đế quốc Tây Rôma diệt vong. Còn sự kiện đánh dấu sự kết thúc thời trung đại và mở đầu cho thời kỳ cận đại là cuộc cách mạng tư sản Anh bắt đầu bùng nổ năm 1642.
Cuốn lịch sử thế giới trung đại này được cấu tạo làm hai phần :
Phần thứ nhất : Các nước Tây Âu
Phần thứ hai : Các nước phương Đông....

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Tác giả: Lương Ninh.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 272
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2007
Giới thiệu nội dung
Cuốn sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại này được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, giới thiệu một thời gian dài lịch sử loài người, từ khi xuất hiện con người trên Trái đất đến tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là thị tộc, bộ lạc, đến hết thời Cổ đại.
Sách gồm có 7 chương:
Chương 1: Xã hội nguyên thủy.
Chương 2: Ai Cập cổ đại.
Chương 3: Lưỡng Hà cổ đại.
Chương 4: Ấn Độ cổ đại.
Chương 5: Trung Quốc cổ đại.
Chương 6: Hi Lạp cổ đại.
Chương 7: Rôma cổ đại.
Và phần Phụ lục giới thiệu một số bộ luật cổ đại .

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

CÁC CÔNG CHÚA NƯỚC VIỆT

 

Tác giả: Phạm Khang (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
Số trang: 168
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
Giới thiệu nội dung:
Theo các ghi chép và sử liệu chính thống lưu truyền đến nay, cuộc đời của các công chúa, những phụ nữ sống trong lầu son, gác tía, lớn lên trong nhung lụa ít được nhắc đến hoặc chỉ nhắc đến đôi dòng. Sách là tập hợp các gương mặt công chúa nước Việt tiêu biểu gồm:
    Phần 1: Các nàng công chúa trong truyền thuyết
Công chúa Minh Hoa
Công chúa Ngọc Côi
Công chúa Mỹ Dung
Công chúa Quế Nương
Công chúa Mỵ Châu
...
    Phần 2: Các công chúa trong chính sử và dã sử
Công  chúa con Vua Đinh Tiên Hoàng
Công chúa con Vua Lê Đại Hành
Công chúa Lý Nguyệt Sinh
Công chúa Cây Sao
Công chúa Nguyệt Quang
....

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

CÁC NỮ TƯỚNG VIỆT NAM

Tác giả: Trường Khang (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
Số trang: 180
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
   Giới thiệu nội dung:
Lịch sử Việt Nam là lịch sử liên tục chống ngoại xâm. Các trang sử vàng đã ghi dấu ấn rất nhiều chiến công của các nữ tướng tài ba của dân tộc Việt...
Cuốn sách nêu lên các tấm gương nữ tướng của Việt Nam:
Trưng Nữ Vương
Nữ tướng Xuân Nương
Nữ tướng Thiếu Hoa
Bốn tướng Hồng nương
Nữ tướng Trưng Nhị và Hùng Lự Nương
Nữ tướng Lê Thị Hoa
Nữ tướng Thục Côn
Nữ tướng Nguyệt Nga
Nữ tướng Bảo Chân Ả Rồng
Nữ tướng Phạm Thị Nga

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

NHỮNG MẨU CHUYỆN

LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Văn Sự.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Mã sách: 084396
Số trang: 212
Kích thước: 14.3x20.3 cm
Ngày xuất bản: 8 - 2010
      Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách trình bày những mẩu chuyện lịch sử ngoại giao của Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM

   


Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010) - Tháng 1
Tác giả: Minh An - Bình An (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: Nxb Thanh Niên
Số trang: 256
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
Bộ sách "Những sự kiện lịch sử Việt Nam từ 1945 - 2010" với 12 tập sách, được chia theo 12 tháng. Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục, du lịch, thể thao...Những mốc sự kiện lịch sử được trình bày rõ ràng sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong việc tiếp thu được một cách hệ thống những diễn biến của lịch sử Việt Nam suốt giai đoạn cách mạng đầy hào hùng và giai đoạn xây dựng, kiến thiết, đổi mới đất nước.
...
Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010) - Tháng 7
Tác giả: Minh An - Bình An (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: Nxb Thanh Niên
Số trang: 236
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
...

Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010) - Tháng 11
Tác giả: Minh An - Bình An (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Số trang: 248
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
Giới thiệu nội dung :

Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010) - Tháng 12
Tác giả: Minh An - Bình An (Biên Soạn).
Nhà xuất bản: Nxb Thanh Niên
Số trang: 232
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 09 - 2010
Giới thiệu nội dung :
Bộ sách "Những sự kiện lịch sử Việt Nam từ 1945 - 2010" với 12 tập sách, được chia theo 12 tháng. Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục, du lịch, thể thao...Những mốc sự kiện lịch sử được trình bày rõ ràng sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong việc tiếp thu được một cách hệ thống những diễn biến của lịch sử Việt Nam suốt giai đoạn cách mạng đầy hào hùng và giai đoạn xây dựng, kiến thiết, đổi mới đất nước.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM

 Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 152
Kích thước: 14.3x20.3 cm
Ngày xuất bản: 02-2004
   Giới thiệu nội dung :
THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM được tái bản lần thứ mười, trong lần tái bản này có giới thiệu lời đề tựa của Giáo sư Trần Văn Giàu về cuốn sách. Tác giả đã sửa chữa và bổ sung nhiều điểm, nâng cao chất lượng cuốn sách, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của các bạn đọc. Như tên gọi của cuốn sách, nội dung cuốn sách chủ yếu là giới thiệu thế thứ và niên hiệu trước sau của các triều vua Việt Nam. Mỗi một triều đại, các bạn sẽ được cung cấp các thông tin như: họ và tên của các vua, thân sinh và thân mẫu của các vua, ngày tháng năm sinh,ngày tháng năm được lập làm thái tử (nếu có) và ngày tháng lên ngôi, niên hiệu và thời gian sử dụng cụ thể niên hiệu đó...Sách thật sự là một nguồn cung cấp thông tin quí giá về lịch sử dành cho những ai quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu tới các bạn quyển THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh -

THỜI CUỐI NHÀ HẬU LÊ

Tác giả: Ngô Văn Phú.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Số trang: 176
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Ngày xuất bản: 05 - 2009
Giới thiệu nội dung
Kể chuyện lịch sử nước nhà - dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả - Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kì chống thực dân Pháp xâm lược. Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa Lịch sử, truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa, lịch sử ở từng địa phương.
Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt sử kí toàn thư, Đại Nam thực lục,… Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử, bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết, giai thoại li kì, hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại, lãng mạn.
Cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính:
1. Giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật.
2. Kể chuyện về nhân vật.
Đan xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa, những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính; đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện.
Qua bộ sách, không chỉ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thực lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông mà còn giúp các em hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả, phi thường mà cũng rất gần gũi đời thường của họ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo, hết lòng vì dân vì nước của các bậc danh tài để các em noi gương học tập.
Mục lục:
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ông trạng trốn đời
Phùng Khắc Khoan - Cuộc gặp mặt ở Phù Tây Hồ
Nguyễn Danh Phương - Quán tiên, làng cói
Nguyễn Hữu Cầu - Hào Hán đồ sơn
Đào Thị Điểm - Duyên Văn
Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãn Ông
Lê Quý Đôn - Thần đồng đất Diên Hà
Ngô Thì Sĩ - Ông nghè làng Tó
Nguyễn Khản - Tiến sĩ phong lưu
Phụ lục số 1
Phụ lục số 2
Phục lục số 3
Phụ lục số 4

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh -

THỜI DỰNG NƯỚC và nhiều tập kế tiếp

     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Dựng Nước
      Tác giả: Ngô Văn Phú.
      Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
      Số trang: 220
      Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
      Ngày xuất bản: 05 - 2009
     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Kì Chống Thực Dân Pháp  - Tác giả: Ngô Văn Phú.  Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Cuối Nhà Nguyễn - Tác giả: Ngô Văn Phú.  Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Tây Sơn - Tác giả: Ngô Văn Phú. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Đầu Nhà Trần - Tác giả: Ngô Văn Phú. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
     - Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh - Thời Cuối Nhà Trần - Tác giả: Ngô Văn Phú. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 
   Giới thiệu nội dung chung :
     - Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả - Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kì chống thực dân Pháp xâm lược. Qua bộ sách, không chỉ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thực lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông mà còn giúp các em hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả, phi thường mà cũng rất gần gũi đời thường của họ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo, hết lòng vì dân vì nước của các bậc danh tài để các em noi gương học tập.
     - Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh Thời dựng nước gồm các chuyện kể về các nhân vật lịch sử thời dựng nước: Vua Hùng Vương; Lang Liêu; Thánh Gióng; Chử Đồng Tử; Lý Ông Trọng; An Dương Vương; Hai Bà Trưng; Lê Chân; Sĩ Nhiếp; Bà Triệu; Tô Lịch; Lý Nam Đế; Triệu Quang Phục; Mai Hắc Đế; Phùng Hưng; Khúc Thừa Dụ.

    .......................................................      

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

VIỆT SỬ GIAI THOẠI (Tập 1 đến Tập 8)

 

 

   Bộ sách VIỆT SỬ GIAI THOẠI của Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản gồm 8 tập do Nguyễn Khắc Thuần biên soạn.
VIỆT SỬ GIAI THOẠI đã được tái bản nhiều lần. Đông đảo bạn đọc đã nồng nhiệt đón nhận và cổ vũ cho bộ sách này. Từ ngày ra đời đến nay, VIỆT SỬ GIAI THOẠI cũng đã trở thành một phần hành trang đáng quí của đội ngũ các hướng dẫn viên du lịch, gắn bó với bước chân của họ trong rất nhiều tuyến điểm tham quan. 
Với vốn Hán học của mình, Nguyễn Khắc Thuần đã khai thác trực tiếp từ kho chính sử viết bằng chữ Hán của tổ tiên ta để giới thiệu với bạn đọc những mẩu chuyện hay về phép đối nhân xử thế, về kế sách trị nước, về phẩm hạnh cũng như sự nghiệp của các thế hệ tiền bối. Với đông đảo bạn đọc thì đây là một bộ sách tham khảo rất có ý nghĩa. 8 tập sách tập hợp và giới thiệu hàng trăm giai thoại hay, hàm chứa những giá trị triết lí và đạo lí rất sâu sắc, đó thực sự là cả một kho di sản văn hoá không nhỏ của tổ tiên. Điều ít ai nghĩ là thông qua một loạt những mẩu chuyện ngỡ như chỉ rất nhẹ nhàng, VIỆT SỬ GIAI THOẠI cũng đã thiết thực góp phần điều chỉnh những nhận thức phiến diện còn tồn tại rải rác đó đây. Cuối mỗi giai thoại, tác giả còn có viết phần lời bình rất gọn gàng, hóm hỉnh.
Trong lời đề tựa khi bộ sách này được tái bản lần thứ 10, Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân - Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu viết: “Một đời học sử, chúng ta có thể không sao nhớ hết những niên đại với chi chít tháng ngày, không sao nhớ hết những thế hệ Đế vương với hàng trăm những niên hiệu, nhưng một đời làm người thì quyết không thể thờ ơ với những bài học kinh nghiệm quý giá của các đấng tiền bối. VIỆT SỬ GIAI THOẠI là một trong những bộ sách biên soạn khá công phu, nhằm giới thiệu lại những bài học kinh nghiệm quý giá này”.

-Tập 1 : 40 Giai Thoại Từ Thời Hùng Vương Đến Hết Thế Kỉ Thứ X
-Tập 2 : 51 Giai Thoại Thời Lý
-Tập 3 : 71 Giai Thoại Thời Trần
-Tập 4 : 36 Giai Thoại Thời Hồ Và Thời Thuộc Minh
-Tập 5 : 62 Giai Thoại Thời Lê Sơ
-Tập 6 : 65 Giai Thoại Thế Kỷ XVI-XVII
-Tập 7 : 69 Giai Thoại Thế Kỷ XVIII
-Tập 8 : 45 Giai Thoại Thế Kỉ XIX

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH


TỪ ĐIỂN NHÂN VÂT LỊCH SỬ VIỆT NAM

 

 

    Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (Bộ Mới)
Tác giả: Nguyễn Bá Thế. Nguyễn Q. Thắng.
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
Số trang: 1692
Hình thức bìa: Cứng
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 06-2006
     Giới thiệu:
Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (Bộ Mới)
Dân tộc Việt Nam từ thởi Hùng Vương, đến nay là cả một chiều dài lịch sử tầm cỡ.
Hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, tổ quốc ta đã có biết bao nhiêu người vì giống nòi mà làm cho đất nước ngày càng rạng rỡ, nước nhà hùng cường. Với khoảng thời gian ấy, toàn dân phải bao phen kiên cường chống ngoại xâm, bỉnh nội loạn, khai sơn phá thạch để mở mang bờ cõi... Song chính thế vẫn không hề thay đổi: chính thể quân chủ, đế chế phong kiến. Cho đến mùa thu năm Ất Dậu 1945 Cách Mạng Tháng Tám thành công, triều đại nhà Nguyễn cuối cùng cáo chung. Rồi từ đó suốt 30 năm chiến đấu Vì độc lập vì tự do đến mùa Xuân năm Ất Mão 1975 nước nhà thống nhất. Traỉ qua nhiều nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử Việt Nam quả đã chứng tỏ dân tộc ta có một sức sống kỳ diệu, đã sống vẻ vang và chắc sẽ còn sống vẻ vang mãi.
Tinh thần dân tộc Việt Nam như thế nào? Có những ai hiền lương tài giỏi? Có những ai kiên cường bất khuất ? Có những ai đạo cao hạnh trọng? Mà cũng có những kẻ phản dân hại nước!
Người nghìn sau đọc sử nghìn xưa, há không phải là điều làm hứng khởi tâm hồn ? Bao nhiêu việc người, việc đời, việc nước ...đều thu vào cuộn phim lịch sử. Người nghìn sau xem chiếu lại hoạt cảnh do người nghìn xưa thủ vai, chắc hẳn là những chiêm nghiệm tri thức có ích. Ai đã từng đọc sử, làm văn, thưởng thức nghệ thuật, áp dụng kĩ thuật...mà lại không nhận thấy một vài tấc lòng của mình thoáng trong hình bóng người xưa, hay hình ảnh người xưa hiện ra với chúng ta ngày nay rõ nét hơn bao giờ hết.
Trong lần in này sách được bổ sung thêm khá nhiều nhân vật mà các ấn bản trước chưa có, nhất là các nhân vật mới mất từ năm 1997 tới nay để tác phẩm đầy đủ và liên tục. Qua nội dung sách, tác giả giới thiệu một phần lớn - không dám nói hầu hết- các tác phẩm của các học giả, tác gia từ trước cho đến ngày họ xa chúng ta. Các nhà văn, các mục từ đáng chú ý, dược khách quan giới thiệu nội dung các công trình não tuỷ ấy đến độc giả . Thế cho nên, cũng có thể xem đây là một dạng Từ điển văn học, nhân vật Việt Nam. Đây là phần mà các lần in trước không đề cập đến, có thể nói các chi tiết này tác giả đã đầu tư công sức và thời gian rất nhiều. Chính vì vậy, lần in này tác giả xếp phần Bổ di chung với toàn bộ tác phẩm từ khởi thuỷ đến năm 2005 để bộ sách được nhất quán.
Bộ Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (Bộ Mới) tìm hiểu tâm tình, khí phách, tư tưởng, việc làm, ... của mỗi nhân vật đã đề tên vào lịch sử là một việc sùng niệm tiền nhân, hoặc để làm gương cho hậu thế mà chúng ta không thể bỏ qua như:
+ An Lý Bình.
+ An Dương Vương
+ An Tiêm
+ An Tư
+ An Thiền
+ An Thường
+Âu Cơ
+ Bà Huyện Thanh Quan
+ Âu Dương Lân
+ Cao Thắng
+ Cao Văn Lầu
+ Duy TÂn
+ Dương Khuê
+ Dương Tự Quán
+ Dương Tử Giang
+ Hàm Nghi
+ Hàn Mặc Tử
+ Hoài Thanh
+ Hồ Bá Kiện.
+ Nam Cao
+ Ngô Gia Tự
+ Ngô Hải Hoàn
+ Ngô Đình Diệm
+ Ngô Đình Nhu
+ Nguyễn Thứ Lễ
+ Xuân Diệu
+ Ỷ LAn
+ Yết Kiêu
+ Vũ TRọng Phụng
+ Vương Hồng Sển

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 1, 2, 3

   


- Lịch Sử Việt Nam - Tập 1 (Tái Bản Lần Thứ Nhất)
Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Số trang: 356
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 03 - 2008
    Giới thiệu nội dung
                    Lịch Sử Việt Nam là Bộ thông sử gồm 6 tập.
  Tập 1 của Bộ sách đề cập đến tự nhiên và nhân văn của Việt Nam. Mục đích của cuốn sách trình bày những đặc trưng về địa lý thiên nhiên của Việt Nam trong mối quan hệ với tài nguyên và tiềm năng phát triển của đất nước và con người trong quá khứ cũng như hiện tại.
Nội dung của cuốn sách gồm những chương chính sau:
Chương 1: Thiên nhiên Việt Nam.
Chương 2: Những đặc trưng nhân chủng tộc người ở Việt Nam.
Chương 3: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Chương 4: Sự hình thành một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc.
Chương 5: Ngôn ngữ và chữ viết các dân tộc Việt Nam.
Chương 6: Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại.
Chương 7: Những lớp cư dân đầu tiên

- Lịch Sử Việt Nam - Tập 2
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Số trang: 376
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 03 - 2009
Giới thiệu nội dung
...Lịch sử là cái kho vô tận, là liều thuốc tiên đem lại, củng cố phát huy lòng tự hào dân tộc, biết rõ như vậy cho nên Phan Bội Châu viết :"Tứ hải ngoại", "Việt Nam vong quốc sử; cho nên Hồ Chí Minh từ núi rừng Việt Bắc lúc trong tay không có tư liệu nào cần thiết đã viết "Lịch sử nước ta". Và dạy rằng:
Dân ta phải biết sử ta,
Cho Tường gốc tích nước nhà Việt Nam
Trong số các bộ môn khoa học xã hội không có bộ môn nào giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu và rèn luyện nhân cách cho thanh niên bằng bộ môn lịch sử, trước hết là lịch sử dân tộc.
..

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

SÁNG DANH NHỮNG ANH HÙNG HÀO KIỆT VIỆT NAM

Nơi Xuất Bản : NXB Giáo dục VN
Tác Giả : Võ Xuân Vinh
Ngày xuất bản : 2008.
Số trang : 254
Kích thước : 14,5x20,5 cm
   Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chỉ nêu những anh hùng, hào kiệt tiêu biểu nhất đã có công lớn trong việc mở mang, hình thành và lập nên các triều đại.
“Dân ta phải biết sử ta” – Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mỗi người Việt Nam phải hiểu rõ lịch sử dân tộc. Nói đến lịch sử dân tộc, điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là từng thời đại và những anh hùng, hào kiệt đã làm rạng rỡ cho thời đại ấy.
Cuốn sách “Sáng danh những anh hùng, hào kiệt Việt Nam” được sắp xếp theo thứ tự tiến trình của lịch sử nước nhà như sau:
- Thời Hùng Vương dựng nước
- Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
- Thời nhà Lý
- Thời nhà Trần
- Thời nhà Lê
- Thời Tây Sơn
- Thời nhà Nguyễn và phong trào chống Pháp xâm lượt
- Thời đại Hồ Chí Minh
Mỗi nhân vật lịch sử được nêu những tóm tắt tiểu sử, kể những chiến công, những thành tựu nổi bậc và có thể cả những mẫu chuyện hấp dẫn về nhân vật lịch sử ấy (kể cả chính sử và truyền thuyết).
Hy vọng sách sẽ giúp bạn đọc nắm vững từng nhân vật lịch sử trong mỗi thời đại để không xảy ra tình trạng nhớ lẫn lộn nhân vật ở thời đại này lại nói sang thời đại khác và có cái nhìn rõ hơn về tiến trình lịch sử Việt Nam thông qua những vị anh hùng, hào kiệt đã dựng nên tiến trình lịch sử ấy.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

VIỆT NAM NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ

 

    * Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử (Từ Khởi Thuỷ Đến 1858)
Tác giả: Dương Kinh Quốc

Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 536
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 04-2006
   Giới thiệu nội dung :
Đã từ nhiều năm nay, Viện Sử học chủ trương biên soạn bộ sách biên niên "Việt Nam - những sự kiện lịch sử", với hy vọng đây là bộ sách công cụ cần thiết cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu lịch sử Việt Nam, cả trong và ngoài nước. Đây là tập đầu tiên của bộ sách, ghi lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ khởi thủy đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào giữa thế kỷ XIX. Các tác giả Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến đã dựa vào nguồn sử liệu chủ yếu như "Đại Việt sử ký toàn thư", "Khâm định Việt sử thông giám cương mục",... đồng thời kế thừa những ưu điểm cuốn "Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam", có sửa chữa những thiếu sót đã được bạn đọc góp ý kiến, bổ sung nhiều sự kiện là kết quả nghiên cứu của giới sử học nước nhà trong 20 năm qua nhằm bảo đảm sự đầy đủ và chính xác của các sự kiện lịch sử Việt Nam trong giai đoạn này.
       Mục Lục:
- Lời giới thiệu
- Việt Nam thời nguyên thuỷ
- Việt Nam thời đại Hùng Vương và An Dương Vương
- Việt Nam thời kỳ bị phương Bắc đô hộ (179 tr. CN đến 905)
- Việt Nam thời kỳ độc lập tự chủ (906 - 1858)
- Sách dẫn
   * Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam (1858 - 1918)
Tác giả: Dương Kinh Quốc
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 480
    Nội dung tài liệu:
Cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp và Tây Ba Nha cuối thế kỷ XIX.
Thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội của nước Việt Nam phong kiến hồi giữa thế kỷ XIX.
Đặc điểm, diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn từ 1858 đến 1867

    * Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử (1919 - 1945)
Tác giả: Dương Trung Quốc.
Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 500
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 02-2005
Giới thiệu nội dung
Cuốn sách này nằm trong hệ sách " Việt Nam - những sự kiện lịch sử " của Viện Sử học tổ chức biên soạn và là tập hai của bộ biên niên giai đoạn lịch sử cận đại Việt Nam (1858 - 1945 ). Tập thứ nhất có giới hạn thời gian kể từ khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà, mở đầu cho cuộc chiến xâm lược nước ta (1 - 9 - 1858) cho đến khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918), còn tập này được nối tiếp từ cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919) cho đến khi chế độ thuộc địa kết thúc bởi cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, được đánh dấu bằng Ngày lễ Độc lập 2 - 9 -1945, cũng là ngày kết thúc hoàn toàn cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

   * Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử (1945 - 1975)
Tác giả: Dương Kinh Quốc

Nhà xuất bản: Nxb Giáo duc
Số trang: 600
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 04-2006
  Giới thiệu nội dung :
Đã từ nhiều năm nay, Viện Sử học chủ trương biên soạn bộ sách biên niên "Việt Nam - những sự kiện lịch sử", với hy vọng đây là bộ sách công cụ cần thiết cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu lịch sử Việt Nam, cả trong và ngoài nước. Tập tiếp theo của bộ sách này mang tên "Việt Nam - những sự kiện lịch sử 1945 - 1975. Trong tập sách này, các tác giả không chỉ trình bày các sự kiện về quân sự, chính trị mà còn nêu lên nhiều sự kiện khác thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại... Các tác giả Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang, Nguyễn Tố Uyên, Lưu Thị Tuyết Vân đã cố gắng bổ sung thêm nhiều sự kiện còn thiếu, đổi mới cách thức trình bày để tiện tra cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

    * Việt Nam những sự kiện lịch sử (1975 - 2000)


Tác giả: Viện Sử học Việt Nam (nhiều tác giả) (Tái bản lần thứ ba)
Nhà xuất bản: Nxb Giáo dục,
Năm xuất bản: 2008,
Số trang: 810 trang,
Kích cỡ: 16 x 24cm
  Giới thiệu nội dung:
Các tác giả trình bày những sự kiện lịch sử  Việt Nam từ năm 1975 đến 2000.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH

VIỆT NAM NHỮNG ĐỊA DANH LỊCH SỬ

 

 Nơi Xuất Bản : NXB Lao Động
Tác Giả : Nhiều tác giả
Ngày xuất bản : 2008
Số trang : 1000
Kích thước : 19x27 cm
Nội dung sách :
Trình bày nhiều địa danh mang dấu ấn đẹp, độc đáo có tính lịch sử cao và vị trí địa lý quan trọng về văn hóa, quân sự, chính trị, kinh tế trên khắp vùng đất nước Việt Nam, bên cạnh bài viết giới thiệu địa danh có đính kèm nhiều hình ảnh thực tế minh họa hấp dẫn.
   

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

BÁCH KHOA LỊCH SỬ THẾ GIỚI


   

    Bách Khoa Lịch Sử Thế Giới
Tác giả: The Usborne. - Dịch giả: Lê Thị Oanh.
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
Số trang: 418
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước: 21.5 x 27.5 cm
Ngày xuất bản: 08 - 2011
Bách khoa lịch sử thế giới: Cuốn sách được chia thành 200 chủ đề trong bốn phần chính: thế giới tiền sử, thế giới cổ đại, thế giới trung cổ và 500 năm trở lại đây. Sách còn có hướng dẫn cách truy cập khám phá thêm về sử liệu thế giới được đề cập trong sách qua hơn 500 trang web và tải hình ảnh, bản đồ, địa bạ, tư liệu qua liên kết Usborne Quicklinks. Một cuốn bách khoa lịch sử thế giới được soạn theo lối tân tiến của Usborne - nhà xuất bản tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại tại Anh quốc vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam với bản dịch của Lê Thị Oanh.

 

THẾ GIỚI NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ
THẾ KỶ 20

 

   


    * Những Sự Kiện Lịch Sử Thế Giới - Thế Kỷ XX (1901 - 1945):

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ (Biên soạn),TS. NGUYỄN NGỌC MÃO (Chủ biên), LÊ TRUNG DŨNG (Chủ biên)Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: NXB Giáo Duc
Số trang: 460
Kích thước: 16x24 cm
Ngày xuất bản: 08-2003
    Giới thiệu nội dung :
- Thế kỷ XX với biết bao biến động. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển. Khoa học kỹ thuật đạt được những bước tiến kỳ diệu. Con người đổ bộ xuống Mặt trăng và đang tìm hiểu những hành tinh khác trong hệ Mặt trời...
- Thế kỷ XX với biết bao sự kiện quan trọng của những phát minh sáng chế, những thành tựu vĩ đại của nhân loại trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội...
- Thế kỷ XX, con người đã chứng kiến sự phát triển đến tột cùng của chủ nghĩa đế quốc, là sự nối tiếp những cuộc xâm chiếm thuộc địa vốn đã được bắt đầu từ các thế kỷ trước; là hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu do chúng gây ra và đem lại biết bao đau thương, mất mát cho nhân loại.
- Thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trên thế giới: Cách mạng tháng Mười Nga thành công đưa nhân loại vào một giai đoạn mới, giai đoạn giải phóng con người khỏi sự áp bức bóc lột thậm tệ; là thế kỷ phát triển của phong trào giải phóng dân tộc với hàng trăm nước giành được độc lập...
- Thế kỷ XX, nhân loại chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai hệ thống thế giới bằng cuộc "chiến tranh lạnh" dù ít tiếng súng nhưng không kém phần quyết liệt, chứng kiến sự sụp đổ đáng tiếc của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, đồng thời cũng chứng kiến sức sống mạnh mẽ của lý tưởng xã hội chủ nghĩ ở nhiều nước trên thế giới

     * Thế Giới Những Sự Kiện Lịch Sử Thế Kỷ XX (1946 - 2000) - Tái Bản Lần Thứ 2
Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ (Biên soạn),TS. NGUYỄN NGỌC MÃO (Chủ biên), LÊ TRUNG DŨNG (Chủ biên)
Nhà xuất bản: NXB
Giáo duc
Số trang: 444
Kích cỡ: 16x24cm
Ngày xuất bản: 7/2005
   Giới thiệu nội dung :
Cuốn sách "Thế Giới Những Sự Kiện Lịch Sử Thế Kỷ XX (1946 - 2000)" trình bày những sự mốc sự kiện lịch sử trên thế giới theo trình tự thời gian, từ năm 1946 đến năm 2000.
Ngoài ra, phần cuối của cuốn sách còn giới thiệu "Một bảng chỉ dẫn" và "Hình ảnh minh họa một số sự kiện"
3

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
 

1000 CÂU HỎI ĐÁP VỀ THĂNG LONG HÀ NỘI

 

1000 Câu hỏi đáp về Thăng Long Hà Nội ( Tập 1 )
Tác giả: Nguyễn Hải Kế.
Nhà xuất bản: Hà Nội
Số trang: 370
Kích thước: 13.5x20.5 cm
Ngày xuất bản: 2009

1000 Câu hỏi đáp về Thăng Long Hà Nội ( Tập 2 )
Tác giả: Nguyễn Hải Kế.
Nhà xuất bản: Hà Nội
Số trang: 374
Kích thước: 13.5x20.5 cm
Ngày xuất bản: 2009
    Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “1000 câu hỏi – đáp về Thăng Long – Hà Nội” được chia làm 2 tập:
Tập 1. Gồm 480 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 600.
Tập 2. Gồm 400 câu, từ câu hỏi 601 đến câu hỏi 1000.
Bộ sách tổng hợp hàng trăm câu hỏi - đáp toàn diện về Hà Nội; địa danh, con người, sự kiện, các biến cố lịch sử trong suốt quá trình từ khi hình thành phát triển của Hà Nội.

GIỚI THIỆU NGẮN NỘI DUNG SÁCH
CHỐNG XÂM LĂNG
Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898

Tác giả: Trần Văn Giàu
Nhà xuất bản: NXB Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:  2001
Số trang: 784
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
   Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách trình bày một giai đoạn lịch sử đau thương mà oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Khi tác giả đang đảm nhiệm công tác ở Khoa sử Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã “ tự đặt nhiệm vụ, đứng về phía nhân dân, dùng phương pháp sử học Mác - Lê… làm sống lại cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc ta…, đả phá những sự xuyên tạc, bóp méo của các sử gia đế quốc và tay sai; bóc trần âm mưu và tính chất dã man của chính sách thực dân, sự phản phúc của triều đình, sự thối nát của chế độ phong kiến, để làm cho học trò căm thù đế quốc, phong kiến, từ đó mà nêu cao tinh thần yêu nước và dân chủ mới của thanh niên…”.
 Giáo sư Trần Văn Giàu viết một mình, đã kịp thời cổ vũ tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.